Inicio

Vídeos

O Mazo de Santa Comba

O traballo dos ferreiros na actualidade

Os ferreiros de antano

Camiño do Río Chamoso

Rutas das Lendas do Mazo

Visitas Teatralizadas

 O funcionamento do Mazo

O funcionamento do muíño

O funcionamento da serra

O funcionamento da moa de afiar

 

            Deputación Provincial de Lugo
Servicio de Medio Ambiente
Fogar de Santa María - Ronda da Muralla 140, 27002 Lugo
Tel. +34 982 22 78 12
und.medioambiente@deputacionlugo.org