Inicio

Reserva de Visitas

Para concertar unha visita ao Mazo de Santa Comba, cómpre reservar con antelación no teléfono 982 227812 (en horario de luns a venres de 08:00 a 14:30 horas), ou ben enviar un correo electrónico ao enderezo und.medioambiente@deputacionlugo.org no que se faga constar o número de visitantes, as idades, a data e hora de preferencia da visita, así como un número de teléfono de contacto.

O Servizo de Medio Ambiente da Deputación de Lugo contactará con vostede para confirmar a posibilidade de realizar a visita na data e hora solicitada.

            Deputación Provincial de Lugo
Servicio de Medio Ambiente
Fogar de Santa María - Ronda da Muralla 140, 27002 Lugo
Tel. +34 982 22 78 12
und.medioambiente@deputacionlugo.org